Tư vấn bán hàng

SỐ LƯỢNG : 05 NGƯỜI

YÊU CẦU NĂNG LỰC:

  • Nam/ Tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, QTKD trở lên.
  • Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kinh doanh ô tô hoặc hàng tiêu dùng.
  • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và trình bày tốt.
  • Có khả năng làm việc với cường độ cao và sẵn sàng đi công tác xa để khai thác và mở rộng mạng lưới khách hàng.
  • Thành thạo tin học văn phòng.
  • Lương thưởng theo hiệu quả kinh doanh